Bekräftad listning, uppdaterad den den 1 november 2019

Profil

I kognitiv beteendeterapi, ofta förkortat KBT, arbetar klient och terapeut tillsammans för att med hjälp av beteendeförändring nå förbättrad psykisk hälsa. Här är förstås samtalet som utforskar och reflekterar av stor vikt men vi kan också arbeta med olika mindfulnesstekniker och andningsövningar vilket ofta är hjälpsamt. Olika typer av psykisk ohälsa som lämpar sig för KBT är panikångest, ångest, stressrelaterade besvär, smärta, social ångest, fobier mm. Vi kan arbeta både på mottagningen och ute i samhället, på de platser där du möter dina svårigheter och vill träna på att möta dessa på ett för dig mer hjälpsamt sätt.


Nyckelord:
Stress, Smärta, Ångest, Samtalsterapi, Kognitiv Beteendeterapi, Samarbete, KBT, Panikångest, Tinnitus, Utmattning, Nedstämdhet, Psykisk Ohälsa, Patientsäkerhet, Förtroende, Evidens, Hemuppgifter, KBT-Steg 1 Utbildad, Legitimerad Arbetsterapeut, Olika Typer av Fobier, Sbu, Social Ångest, Socialstyrelsen

Bedömningar

Bli den första att skriva en recension för KBT-LINKÖPING!

Dela erfarenheter!